کد دستگاه خود را برای بررسی وارد نمایید


جهت بررسی اصالت دستگاه از طریق این لینک به سایت همتا بروید و در صفحه وارد شده بر روی گزینه بررسی اصالت دستگاه کلیک نمایید. سپس با وارد کردن کد IMEI تلفن همراه خود از اصالت دستگاه خود مطمئن شوید.

ضمنا میتوانید اینکار را توسط شماره گیری کد دستوری #7777* نیز انجام دهید.

سامانه همتا